เมื่อระบบการหาเหตุผลของวิทยาศาสตร์เป็นระบบปิด นอกจากสมมติองค์ประกอบเหตุปัจจัย เงื่อนไข เวลา ให้เป็นสากลแล้ว ยังสร้างศรัทธาให้ทุกคนเชื่อในระบบเครื่องมือ และการใช้ตัวอย่างศึกษาที่เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอง คนทั้งโลกจึงมีความชำนาญในการประเมินเหตุการณ์ สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ไปตามนิยามและเหตุผลของวิทยาศาสตร์ระบบวิทยาศาสตร์นี้ เมื่อใช้อย่างสุดโต่งแล้วจะทำให้ผู้นั้นมีอาการมั่นใจในความคิดของตน ใคร่ที่จะให้คนอื่นทำตามสิ่งที่ตนคิดจึงเป็นระบบบาปมิตร คือทำให้กำลังของตัวกูแก่กล้า ความกล้าของตัวกูก็มีมากสามารถที่จะฝ่าความรัก ความเมตตาของบุพการี ได้แก่พ่อแม่ ครูอาจารย์ ได้ทั้งหมด ผู้มีอหังการสามารถใช้ระบบความคิดของตนเองเป็นใหญ่ เมื่อตั้งจุดหมายของชีวิตไว้อย่างไร ก็พยายามอย่างสุดโต่งเพื่อให้เกิดลัมฤทธิผลของความคิดอย่างนั้น แม้ว่าการเช้าถึงจะต้องเบียดเบียนผู้อื่น เครื่องไล่หนูราคาถูก  ชีวิตอื่นธรรมชาติอื่นมากสักแค่ไหน ก็คิดว่าชอบธรรมแล้วปิดท้ายควาบเห็นทุกข์จากการต้องใช้แรงกาย หุงหาอาหาร ตักนํ้า ผ่าฟัน เพื่อจัดหาปัจจัยสี่สำหรับดำรงชีวิต ทุกข์จากการเห็นเพื่อนบ้านแม้ตนเองต้องฆ่าสัตว์จึงจะมีเนื้อสัตว์ปรุงอฺาหาร ทุกข์จากการที่เป็นคนสักขโมยแล้วถูกจับได้ การผิดลูกเมียเขาจะถูกประณามอย่างแรง ใครชอบพูดปด จะรู้กันไปทั่ว ใครติดเหล้ายา ถูกโพฑนาและดูหมิ่นการเห็นว่าชีวิตเป็นความทุกข์ วิธีไล่หนู  จึงมองเห็นได้ง่าย การกลัวการผิดศีลจึงประจักษ์กับตา รู้กับใจ ไต้รับผลเสียหายเป็นปัจจุบันตั้งแต่อพยพค่านิยมตะวันตกเช้ามา โดยเริ่มเห็นดี เห็นงามกับ“ความเป็นส่วนตัว” เริ่มอพยพเครื่องใช้ส่วนตัว ยืมกันใช้ไม่ไต้เพราะจะเสียสุขภาพ มีห้องส่วนตัวแทนห้องโล่งมงานอติเรกส่วนตัวแทนการเล่นกันเป็นหมู่ มีงานอาชีพส่วนตัวแทนการช่วยกันทำนาทำไร่มีความคิดส่วนตัว เป้าหมายส่วนตัวแทนจุดหมายปลายทางของชีวิตคือ

นิพพาน และตามมาซึ่งสิทธิส่วนตัว จะกรอกเหล้า ยา บุหรี่ สารเสพติดก็เป็นเรื่องส่วนตัว จะดูหนังฟังเพลง เต้น ร้อง กู่ ก้อง ตะโกน แต่งกายอย่างไร ทำทำน่าเกลียดอย่างไร กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปหมดแม้กระทั่งการหนีปัญหาโดยการฆ่าตัวตาย ก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวมิได้มีจิตละอายชั่วกลับบาปว่า กำจัดหนูในบ้าน ไต้ทำให้บุพการีญาติมิตรเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดด็กจึงใช้เวลาแสวงหาเอกลักษณ์แห่งความเป็นส่วนตัว สมุนไพรไล่หนู โดยทดสอบทดลองของไม่ดีทุกอย่างที'ผู้ใหญ่ได้หลอกล่อไว้อย่างถูกกฎหมาย เด็กสมัยนื้จึงมีโอกาสเห็นความเจริญของเพื่อนร่วมอบายและปิดความจริงของความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่างสิ้นเชิงบทความนี้ อยากให้ทุกคนหยุดคิด “ถอยหลังเข้าคลองสักนิด”นี่จะไม่มีใครยอมตั้งหลักใหม่ ทิ้งความคิดผิดไป พลิกความคิดถูกกลับคืนมาใหม่ จริงหรือนี่

 

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

edit @ 1 Dec 2015 11:44:21 by antipestthailand

Comment

Comment:

Tweet