Health Organization สุดยอดของนวัตกรรมที่ได้ยกตัวอย่างมา คุณคงพอจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายเลย ซึ่งคุณผู้อ่านเองก็สามารถประกอบ ธุรกิจ หรือสร้างกิจการใหม่ๆ ให้ประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เข่นกันโดยการยึดกิอสิ่งสำคัญคือการนำไอเคืย และการคิดค้นออกแบบ จากการให้ความสนใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นมากกว่าคนอื่น หรือเมื่อเห็น อะไรแปลกๆ การช่างสังเกตเล็กๆ น้อยๆ จะลามารถพัฒนาให้เป็นสิ่ง ประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้บางครั้งต้องใช้เวลาในการตกผลึกหรือบ่มเพาะ กว่าจะเกิดการ จุดประกาย ที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไปสานต่อให้เกิดเป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ทำเงิน เพี่อตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ออกสู่ท้องตลาดยิ่งนวัตกรรมนั้นมีความโดดเด่น มีความสำคัญ เป็นสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึ้นเท่าใด โอกาสที่จะรํ่ารวยตลอดชาติ ที่ส่งต่อธุรกิจไปยังคนรุ่นลูก รุ่นหลานก็จะเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้นนี่จึงเป็นกลยุทธ์ทางการค้าที่คุณผู้อ่านควรให้ความสำคัญในโลกธุรกิจ ผู้ที่คิดค้นหรือเป็นเจ้าของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรง กับความต้องการผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของการใช้งาน และความรู้สึกทีมี ต่อจิตใจ ทำให้ธุรกิจในลักษณะนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย มหาศาลแต่ถ้าหากคุณผู้อ่านยังคิดไม่ออก หรือมองไม่เห็นภาพว่าสิ่งที่ กล่าวมานี้เป็นจริงได้อย่างไร ขอให้ลองนึกถึง ความสำเร็จของ นักธุรกิจ บรรลือโลก เชอร์ริชารด์ แบรนลัน เจ้าของอาณาจักร'‘เวอร์จิ้น'Virgin) ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างหลากหลาย ไม1ว่าจะเป็นสายการบิน ค่ายเพลง หรือค่ายวิทยุ กับการพัฒนาโครงการทางธุรกิจที่เป็นสุดยอด แห่งนวัตกรรม นั่นก็คือ"เวอร์จิ้น กาแลคติก" (Virgin Galactic) โครงการพัฒนา ยานอวกาศทัศนาจรอวกาศเอกชนสำแรก ที่บินสูงกว่า 100 กิโลเมตรที่ เรียกว่า "สเปซชิพวัน" (Space Ship One) เป็นยานอวกาศที่จุคนขับ 1 คน และผู้โดยสาร 2 คน มืความยาวเท่ากับความกว้างปีก 5 เมตร มีพื้นที่ปีก 15 ตารางเมตร ขับเคลื่อนโดยจรวด N20/HTPB SpaceDev Hybrid rocket motor ทีให้แรงขับ 7,500 kgf (74 kN) ทีระยะเวลา การเผาไหม้ 87 วินาทีมีนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ประลบความสำเร็จ และสามารถสร้าง ความยิ่งใหญ่ของธุรกิจให้เกิดขึ้น ก็เพราะพวกเขาได้พบโอกาสที่ ''คน อื่นมองไม่เห็น" แต่ ''ตนเห็น" จึงนำโอกาสนั้นมาพัฒนาเป็นธุรกิจ สร้างความมั่งคั่งรํ่ารวยได้ก่อนใคร ๆความจริงแล้วการที่จะค้นพบโอกาสทางธุรกิจนั้น อาจเป็น เสมือนเรื่องเส้นผมบังภูเขา เพราะหลายๆ ครั้งที่โอกาสนั้นคือสิ่งที่อยู่ ใกล้ๆ ตัว แต่คนอื่นๆ อีกมากมายไม่พบโอกาสหรืออาจจะพบโอกาส แต่ก็ไม่ได้ตระหนัก หรือไม่ได้ใส่ใจ เพราะ คิดว่าโอกาสนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ และเป็นไปไม่ได้ที่จะนำมาสร้างกำไรทาง ธุรกิจ จึงปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดลอยไปหนึ่งในเรื่องราวของคนผู้  ดักนกพิราบ''ค้นพบโอกาส"  ไล่นกไร้สาย คงไมพัน ชายหนุ่ม ที่ชื่อ เจฟ บีซอส ซึ่งเช้าวันหนึ่งในปีพ.ศ. 2537 การรายงานข้อมูล ข้อความสั้นๆ ในหนังสือพิมพัที่เขาอ่านในตอนเข้า ที่แสดงเนื้อหา  ขายเครื่องไล่นกราคาถูกเกี่ยวกับการเติบโตของโลกอินเตอร์เน็ตเอาไว้ว่า'ประชากรผู้ ใช้อินเตอรเน็ตในขณะนี้ขยายตัวถึงร้อยละ 2,300 เปอร์เซ็นต์"

 

วิธีกำจัดนก

Comment

Comment:

Tweet