เวิลด์ ไวด์ เว็บ  สุดยอดนวัตกรรมระดับโลกแห่งศตวรรษในปีพ.ศ. 2542 นิตยสาร Time จัดอันดับ ทิม เบอร์'เนอร์ล นัก ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์'คอมพิวเตอร์ ให้เป็น 100 บุคคลแห่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 7 แห่งมอบปริญญากิตติมศักดิให้เขาเหตุผลเพราะ เบอร์เนอร์ลี คือผู้คิดค้น  ไล่นกพิราบ ''เวิลด์ ไวด์ เว็บ" อัน เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้เป็นคนแรก จากการที่เขาต้องการหาวิธีจัด แฟ้มงานวิจัย ด้วยการพัฒนาเครื่องมอ ได้แก่ โปรแกรมซอฟแวร์ EnGuire อันเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมากอย่างมี ประสิทธิภาพ และกลายเป็นพื้นฐานของเครือข่ายที่เรียกว่า 'เว็บ' จน กลายมาเป็น เวิลด์ ไวด์ เว็บ ที่ย่อโลกไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และ พาผู้ใข้งานท่องไปยังทุกสถานที่บนโลกจากการเชื่อมต่อ ด้วยการใช้เวลา เพิยงไม่กี่วินาทีโพลด์อิต (Post it) นวัตกรรมที่มาจากความง่ายที่ถูกมองข้ามเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา สเปนซ์ ซิลเวอร์ นักวิจัยผู้ทำงานใน บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง 3m พยายามที่จะคิดค้นกาวที่ติดแน่น ร่วมกับ อาร์ต ฟราย (Art Fry) ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานผลการค้นคว้าวิจัยไม่ประสบผลสำเร็จ และทั้งสองต้องล้มเหลว ครั้งแล้วครั้งเล่า จนในครั้งหนึ่ง การทดลองที่ไม่ประลบความสำเร็จเช่น เคย กลับทำให้ สเปนซ์ ได้กาวที่'ไม่มืวันแห้งและแทบ'จะทำ'ให้กระดาษ 2 แผ่นติดกันได้ในช่วงเวลานั้น กาวชนิดนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเพราะ เปัาหมายจริงๆ อยู่ที่การผลิต "ซุปเปอร์กา'ว'' วงจรไล่นกระยะไกล  tuberculosis ขึ้นมาให้ได้ จนกระดาษ กาวชิ้นนี้ถูกทิ้งเอาไว้อย่างไม่ใยดี เพราะไม่รู้ว่าจะเอากาวและกระดาษ กาวที่เกิดจากการทดลองผิดพลาดนี้ไปทำอะไรห้าปีต่อมา ฟราย ซึ่งต้องการอ่านบทสวดมนต์ให้จบเล่มเสียที แต่เพราะหน้าที่การงานจึงทำให้อ่านไม่จบ เขาเลยอยากคั่นหน้าเอาไว้ แต่ก็'โมืทีคั่น,หนังสือเมื่อหันริหันขวางไปข้าง ๆ ก็พบกระดาษกาวไร้ประโยชน์กอง อยู่ จึงนำมาแก้ต่างที่คั่หนังสือด้วยการนำมาใช้คั่นบทสวดมนต์ แต่ การกระทำที่ไม่ได้คิดอะไรมากของ ฟราย กลับทำให้ เครื่องไล่นกนำเข้า  สเปนซ์ เห็นช่อง ทางในการทำเงิน จึงใช้เวลาในการพัฒนากระดาษกาวที่ไร้ค่าเหล่านั้นถึง 8 ปี ให้กลายมาเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมง่ายๆ ที่โลกยอมรับ และ รู้จักกัน 'เกือบ,' ทุกครัวเรือนบนโลกนี้ นั่นก็คือ 'โพสต์อิต'

 

กำจัดนก

Comment

Comment:

Tweet