การดูแลตัวเอวฟืนเรื่อวขอวคุณ มัน!บ่!ด้ขนอยู่ตับคนอื่น ที่จะให้เขามาคอยถูให้แนใจว่า คุณทานอาHารตรวเวลาแล:ทาน อาหารที่ด้หร่อ!ม' หร่อว่าคุณอาบป้านละแตัวตัวเตร่ยมพร้อมจะ ออก!ชข้าวนอก คุณสามารถอยู่ร่วมวานเลยว!ตัตลอดคนตัา คุณตัอวการ วงจรไล่หนู แต่คุณเอวกสามารถเลือกที่จะดูแลตัวเอว เมื่อคุณ ตัอวการด้วยพ่นตัน การก้าวต่อใปแล:การก้าวออกมาหมายความว่าคุณควบคุมตัวเอวใต้แล:มอำนาจในการตัดสินใจทต้แล:ยัวหมายความถีวว่าคุณเป็นคนควบคุมเหตุการณ์นั้นมากกว่ากจ:ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นมาควบคุมคุณปัญหาของคุณไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ ให้ก้าว ออกมาจากปัญหา แล้วให้มองกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป 10 ปี กล้า พนันได้ว่า คุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อนึกให้ออกว่าปัญหาเรื่อง นั้นเกี่ยวข้องกับอะไร นี่ไม่ใช่ข้อสนับสนุนของคำว่า “เวลาจะรักษาทุกอย่าง  วิธีไล่หนู ได้” แต่การเว้นระยะห่างระหว่างคุณกับปัญหา และให้เวลากับมัน จะช่วย ให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้กว้างขึ้น มีมุมมองที่ดีก'ว่าเดิม และวิธีที,จะทำได้ คือ ก้าวออกมา เว้นระยะกับปัญหา เวลาจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้วิธีคิดทีให้ดูแลตัวเอง อนนี้คุณเป็นเจ้า,นาย กัปตัน เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของตัวเอง แล้วถ้าคุณปวย ใครจะมาขับเคลื่อนชีวิตคุณ ไม่มีใครเลย เพราะฉะนั้น คุณต้องดูแลตัวเองการตรวจเซ็กร่างกายเป็นครั้งคราวก็เป็นแนวคิดที่ดี เป็นการตรวจ หาโรคต่างๆ ที่อาจมีอยู่ในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ เพราะอาหารบาง ประเภทเป็นเหมือนระเบิด ช่วยเพิ่มพลังให้คุณ และช่วยให้คุณดูดซึมสาร อาหารได้เร็วขึ้น และช่วยทำให้คุณรู้สึกดี แต่อาหารบางประเภทก็ทำให้คุณ เฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น อ้วน และทำอะไรได้ช้าลง รวมทั้งอาจทำให้แต่คุณควรรู้ไว้ว่า ร่างกายของคุณจะทำงานได้ดีเมื่อได้รับอาหารที่มี พลังงานสูง  ไล่หนูฟฟ้า และจะทำงานได้ไม่ดีเมื่อได้รับอาหารขยะ เช่นเดียวกับการนอน หลับ ถ้าเราไม,ได้นอนหลับพักผ่อน เราจะไม่มีแรง แต่ถ้านอนมากเกินก็จะ ทำให้ขี้เกียจได้ ถ้าเรานอนได้เวลาที่พอเหมาะ จะช่วยให้เรารู้สึกดี ถ้าคุณตื่น แล้วกลับไปนอนต่อ จะทำให้คุณรู้สึกตื้อๆ แต่ถ้าคุณตื่นแต่เช้า คุณจะสดชื่นและแน่นอนว่าทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับคุณไม่มีใครที่มาคอยอยู่ข้างคุณ แล้วคอยดูว่าคุณก้าวหน้าไปหรือยัง หรือว่าขัดรองเท้าหรือไม่ เมื่อคุณโตขึ้น คุณต้องดูแลตัวเอง นั่นเป็นสิ่งที่วิเศษมาก แต่นั่นหมายความว่า คุณต้อง รับผิดชอบกับทุกเรื่องในชีวิตด้วย คด เปลี่ยนชิวิตให้ดีขึ้น
 

Comment

Comment:

Tweet